ضمن سپاس و قدردانی از این‌که مجموعه اینشیپ‌بادی را به عنوان  مسیر سلامتی خود انتخاب کرده‌اید، این مجموعه افتخار دارد با هدف ارزش‌آفرینی بیشتر برای تک‌تک اعضای خانواده بزرگ اینشیپ‌بادی و جلب رضایت مشتریان گرامی، فرآیند مدیریت شکایات مشتریان را براساس استاندارد ISO10002 به‌کارگرفته است.

اینشیپ بادی