• همه
  • پکیج 12 جلسه ای EMS
  • پکیج 24 جلسه ای EMS
  • پکیج 6 جلسه ای EMS

تغییرات عالی طی 12 جلسه EMS (شعبه سعادت آباد اینشیپ بادی)

۶ کیلو کاهش وزن شاگرد عزیزمون ( شعبه سعادت اباد اینشیپ بادی )

10 کیلو کاهش وزن شاگرد عزیزمون (شعبه سعادت اباد اینشیپ بادی)

کاهش ۳ کیلو وزن طی ۶ جلسه EMS (شعبه شهرک غرب اینشیپ بادی)

کاهش ۳ کیلوگرم طی ۳ جلسه EMS (شعبه تهرانپارس)

برطرف شدن درد زانوی شاگرد عزیزمون با تمرین در اینشیپ بادی (شعبه کرج)

رضایت شاگرد عزیزمون طی 3 جلسه EMS (شعبه کرج)

رضایت شاگرد عزیزمون با مشکل آسیب شانه (شعبه یوسف آباد)