اطلاعیه

همراه ارجمند مجموعه اینشیپ بادی

ضمن سپاس و قدردانی از اینکه مجموعه اینشیپ بادی را به عنوان # مسیر_سلامتی خود انتخاب نموده اید ، این مجموعه افتخار دارد با هدف ارزش آفرینی بیشتر برای تک تک اعضاء خانواده بزرگ اینشیپ بادی و جلب رضایت مشتریان گرامی ، فرآیند مدیریت شکایات مشتریان را براساس استاندارد( ISO10002 ) را بکارگرفته است .

رضایت شما ، مطالبه جدی ماست

پشتیبانی فنی